Wist je dat?X

Wist je
dit al?

 • Landmeter beëdigd is door de rechtbank van eerste aanleg.
 • Elke landmeter dient ingeschreven en een nummer heeft.
 • Gebonden is door deontologie en een beschermde titel heeft.
 • Een beroepsinstituut waakt over de deontologie.
 • Het kadaster enkel een fiscale opdracht heeft nl. een databank bijhouden met plan van de onroerende eigendommen om de OV te kunnen innen.
 • Alhoewel de gegevens toelaten de historiek van een eigendom te volgen ,omvangrijk en vaak boeiend, zijn ze vaak onvolledig, onbetrouwbaar en niet rechtsgeldig.
  De toekomst belooft beter.
 • Geconventioneerde landmeters wisselen gegevens uit met de patrimoniumdocumentatie

Sinds enkele jaren worden er zo plannen digitaal gearchiveerd na het verlijden van de akte.

 • Een bron van informatie voor de landmeter van de 21 en 22e eeuw.

  • De moderne landmeter werkt met elektronische meettoestellen.

  Alle meetgegevens worden feilloos opgeslagen in een veldcomputer.
  Door codering der punten wordt op terrein reeds de tekening gemaakt.

  • Landmeters werken steeds vaker binnen het Lambert 72 coördinatenstelsel.

  Dit is een uniform rijksstelsel waarbinnen elke opmeting op zijn relatieve plaats komt.
  De preciese GPS toestellen met cm nauwkeurigheid zijn hierbij onmisbaar.
  Hierdoor zullen opmetingen van verschillende landmeters naadloos op elkaar aansluiten.
  Verdwenen grenspalen kunnen eenvoudig worden terug geplaatst.
  Grenspalen horen een eigendom zichtbaar af te bakenen.
  Ze hebben dan ook bij het brede publiek een bijzondere betekenis.
  Het nut ervan is tijdelijk en overroepen.
  Vaak wordt vastgesteld dat grenspalen verdwijnen, onvindbaar of verplaatst zijn.
  Daarom is een grenspaal pas bruikbaar als zijn positie door een meetplan wordt bevestigd.

Wist je
dit al?

Wist je
dit al?

 • Een goed plan is dan ook van groot belang.

Het is voor een leek niet eenvoudig hierover te oordelen.

Een meetplan moet toelaten, zelfs na jaren, de grens te reconstrueren.
Hiervoor zijn vaste referenties nodig die mee vermeld worden.
Indien de opmeting in Lambert 72 coördinaten geplaatst wordt is hieraan op de beste wijze voldaan.

GPS is hierbij onze bondgenoot.
Daarnaast beeldt het opmetingsplan ook de omgeving af met alle nuttige details die het totaalbeeld vormen, en later soms van praktisch nut kunnen zijn.

 • Uw notariële akte zou een ondubbelzinnige beschrijving van uw aankoop moeten inhouden.

De notaris verwijst naar de kadastrale gegevens. Vervolgens wordt de oorsprong van de eigendom aangehaald. D.w.z. hoe verwierf verkoper deze eigendom.
Deze info is vaak gebrekkig, en wordt afgesloten met de tekst

“…zich tevreden te stellen met deze aanhaling en geen andere titel te vragen dan deze akte“
Achteraf wordt aan de landmeter gevraagd de grenzen van de eigendom te bepalen, al was het maar om een draadafsluiting te plaatsen.
Hij doet voor u het eigenlijke werk en moet vaak vaststellen dat de juridische grenzen van de eigendom niet bestaan. Een tegensprekelijk afpaling met de buren staat u dan te wachten.

Al deze elementen maken dat op de vraag “..kunt ge me mijn stuk eens opmeten en wat gaat dat kosten…”  pas kan geantwoord worden als de situatie en het doel van de opmeting gekend zijn.

Wist je
dit al?